Untitled Document

Z histórie vodných skútrov a pretekania na vodných skútroch v Čechách a na Slovensku

 

            Prvé vodné skútre boli dovezené do Československa začiatkom deväťdesiatych rokov, niekoľko rokov po tom, ako sa dostali na trh v USA a neskôr v Európe. Boli požívane pochopiteľne len na rekreačné účely.

            V tej dobe aj v zahraničí boli organizované len len prvé oficiálne preteky. Boli to preteky skútrov typu stojka, keďže vývoj vodných skútrov začal týmto druhom vodného skútra ktorý bol prvým relatívne masovo rozšíreným vodným skútrom.

            Pôvodny návrh a patent na vodný skúter má američan Clayton Jacobson zo šesťdesiatych rokov. Bol to skúter druhu stojka (ski), na ktorom jazdec stojí alebo kľačí. Neskôr v druhej polovici šesťdesiatych rokov tradičný výrobca snežných skútrov, kanadská firma Bombardier, dala na trh vodný skúter, na ktorom jazdec sedel (sedačka, runabout). Tieto skútre pod obchodnou značkou Sea Doo boli na trhu dva roky, neuchytili sa ešte a tak ich výrobca stiahol.

            Clayton Jacobson svoj patent na stojku dal k dispozícii japonskej firme Kawasaki, kde bol vyvinutý vodný skúter druhu stojka v základnej podobe, ako sa vyrába dodnes, už so sklopným stĺpikom riadenia. Skútre Kawasaki JS 400 a neskôr JS 440 boli od roku 1974 dlhé roky jedinými druhmi na trhu a založili rozvoj toho vodného motoristického športu, ktorého rozvoj začal v USA, kde bol najväčší odbyt. Postupne sa rozšíril po celom svete, najviac v štátoch kde more a morské pobrežie vytváralo najlepšie podmienky na používanie vodných skútrov.

            V praxi sa vývoj prejavil tak, že koncom osemdesiatych rokov sa Bombardier znovu vrátil na trh so sedačkami, pridali sa výrobcovia Yamaha  a Kawasaki s novými sedačkami a stojkami. Vznikli vodné skútre trojsedadlové, v ďalších rokoch a najmä v prvej polovici deväťdesiatych rokov došlo k silnému rozvoju toho odvetvia v jeho rekreačnej, športovej a už aj úžitkovej podobe.

            Ako novinka v Čechách a no Slovensku sa vodné skútre objavili zhruba v rokoch 1992 až 1994. Doviezli si ich prví nadšenci, väčšinou ako už použité plavidlá. Prirodzeným vývojom sa niektorí majitelia týchto športových plavidiel (to patrí predovšetkým pre stojky), keď sa neuspokojili len s obyčajným jazdením krížom krážom po malých vodných plochách (v SR A ČR), začali zaujímať o možnosti porovnať si silu svojich strojov a svoju šikovnosť s nejakými súpermi.

            V niektorých okolitých štátoch (Rakúsko, Maďarsko) boli prvé preteky v prvej polovici deväťdesiatych rokov. V Čechách prvé oficálne preteky zorganizovali nadšenci okolo firmy Port a časopisu Yacht a majitelia tejto firmy a vydavatelia toho časopisu p. Guryča a jeho synovia Dan a Filip.

            Prvé preteky boli 5. 5. 1995 v Prahe na Vltave v priestore oproti areálu Císařská louka a boli hneď medzinárodne. (Autor toho článku bol priamym účastníkom týchto pretekov ako jeden z dvoch zahraničných  pretekárov).  Preteky sa jazdili podľa vlastných pravidiel ako jazda na bójami vyznačenej trati na čas. V tej dobe ešte ani neboli zjednotené pravidlá v tomto športe na medzinárodnej úrovni, vyvíjali sa a preberali sa osvedčené skúsenosti z jednotlivých štátov.

            To neskôr vyústilo do používania formátu pretekov a technických pravidiel prijatých americkou medzinárodnou asociáciou športu vodných skútrov IJSBA (International Jat Sports Boating Association). Táto asociácia združuje v súčasnej dobe cez tridsať národných asociácii vodných skútrov a jej pridruženými členmi sú aj národne asociácie  Česká závodní asociace vodních skútru (ČZAVS) a Slovenské združenie vodných skútrov (SZVS).

            Prvé preteky v Čechách tu boli prvou lastovičkou v tomto športe a predznamenali jeho úspešný rozvoj a rozšírenie aj na Slovensko a neskôr na pravidelnú účasť českých a slovenských pretekárov na pretekoch v zahraničí až na najvyššej úrovni na oficiálnych majstrovstvách Európy. Zúčastnilo sa na nich asi 15 pretekárov a prvým víťazom bol Pavel Račícký z Vyškova.

            V roku 1995 boli ďalšie preteky v lete mimo Prahu a tretie 21. 10. v Prahe na Vltave pri hoteli Intercontinental. Tu sa už zúčastnilo cez 30 pretekárov. Jazdilo sa už v jednotlivých kategóriach podľa druhu skútra (stojka, sedačka). Jazdil sa slalom jednotlivca na čas a prvý raz sa začali jazdiť aj hromadné preteky o umiestnenie na uzavretom okruhu (hydrocross).  Formát pretekov bol systémom rozjázd 4 jazdcov systémom každý s každým, pričom sa bodovalo umiestnenie v jednotlivých rozjazdách (podobne ako v pretekoch motocyklov na plochej dráhe) a najvyšší súčet bodov mal víťaz. Celkovým víťazom týchto pretekov (v slalome aj hydrokrose sedačiek) sa stal pretekár zo Slovenska Ivan Jalč.

            V roku 1996 zaznamenal tento športv Čechách výrazný posun vpred. Organizátori (Port, Yacht, Guryčovci) zorganizovali v sezóne seriál 5 pretekov pod názvom Pohár Zodiac
Untitled Document